Betingelser

Handelsbetingelser Erhvervskunder

Betingelserne gælder for aftaler indgået mellem Sælger og erhvervsdrivende kunder

Generelle oplysninger

DyreVerdenen /v Mikkel Daniel Nielsen

Herefter kaldet Peddy Farm.

CVR-nr. 38868721

Adresse Islandsvej 1, 4681 Herfølge.

Mailadresse info@peddy-farm.dk

Telefonnummer 61 10 11 21

Generelle betingelser

Vi leverer kun til godkendte momsregistrerede virksomheder.

Leveringsbetingelser

Vi arrangerer transporten på den mest hensigtsmæssige måde, inkl. Forsvarlig indpakning.

Kunden er forpligtet til at kontrollere varen straks ved modtagelse og straks melde til fragtfører og os, hvis der er skader eller mangler på forsendelsen.

Ordre over 3499kr leveres gratis til bro faste øer i Danmark. Alle udgifter til porto eller fragt vil blive debiteret kunden, ved ordre under 3500kr betales der fragt.

Ordre under 30kg. Leveres altid med GLS og koster 50kr i fragt (forudsat der ikke er opnået den fragtfri grænse)

Ved pallefragt er fragten 350kr

Ordre under 500kr ville blive tillagt et ekspeditionsgebyr på 50kr.

Forsendelser til private modtagere ville blive pålagt et gebyr på 30kr

Alle priser er oplyst ex. Moms i danske kroner.

Ordre modtaget senest kl 10:00 leveres normalt indenfor 1-3 hverdage ved lagervare.

Forsendelse med fragtmand leveres i grundplan. Som udgangspunkt stilles ingen forsendelser uden kvittering for modtagelsen, dog kan køber gøre opmærksom på at varerne kan sættes ”uden kvittering”.

VIGTIGT: Aftales det at varen kan sættes uden underskrift/kvittering, overtager køber risikoen for eventuelle mangler eller beskadigelser.

Byttepaller: Modtages varer på godkendte EUR-paller skal disse ombyttes ved varelevering.

Priser

Priserne på siden er baseret på gældende dagspriser, og kan ændres uden forudgående varsel. Priserne er oplyst ex. Moms og uden evt. fragtomkostninger.

Betaling:

Såfremt andet ikke er aftalt, betales der netto kontant eller via betalingskort, mobilepay eller lign.

Ved online betaling trækkes pengene først når varen er afsendt fra lageret.

Til kunder der er i restance leveres kun mod kontant/forudbetaling.

Vi forbeholder sig ret til at nægte levering til kunder der er i restance

Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes 2% morarente pr. påbegyndt måned. Ved udsendelse af rykker, beregnes et gebyr på 100 kr. 1. rykker udsendes ca. 10 dage efter forfaldsdato, og herefter ca. hver 10. dag. Samtidig med udsendelse af 3. rykker indberettes sagen til inkassobureau og evt. advokat. Omkostninger ved inkasso afholdes af debitor.

Ejendomsforbehold

I ethvert tilfælde, hvor der ydes nogen form for kredit, må salget anses for sket med ejendomsforbehold således, at leverancen forbliver vores ejendom indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt.

Returnering / fortrydelse

Ved B2B salg er der som udgangspunkt ikke nogen fortrydelsesret, efter købet er gennemført betegnes det som en accepteret aftale. Du kan dog kontakte os, og nogle tilfælde kan vi aftale retur.

Returnering accepteres kun ved forudgående aftale og alle omkostninger til returneringen er på kunden.

Vi har ret til at afvise forsendelser, der er afsendt ufranko eller pr. efterkrav

Bestillingsvarer tages aldrig retur

Brug altid returseddel i forbindelse med returnering af varer

Reklamationer

Vi yder en reklamationsret på 24 måneder på alle varer med mindre andet fremgår

Reklamationsretten dækker kun for materiale- og fabrikationsfejl og ikke skader, der opstår som følge af slitage, forkert behandling, manglende vedligeholdelse o. lign

Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give Sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt Kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, og Kunden ikke reklamerer som anført, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende.

Persondata politik

Du kan læse om vores behandling af persondata HER

Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor Sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for de solgte varer og begrænses i øvrigt til skader, som ved indgåelse af Aftalen typisk kan forudses, og hvor Sælger har handlet groft uagtsomt. 

Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af Aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved de solgte varer. 

Hvis der opstår en ekstraordinær situation, som er uden for Sælgers kontrol, eller hvor forpligtelsen grundet uforudsete eller udefrakommende begivenheder er blevet usædvanligt byrdefulde for Sælger at opfylde - og som må anskues som force majeure eller hardship - vil Sælgers forpligtelser blive suspenderet. Tidsrammen for suspenderingen vil være så længe den akutte situation varer. Eksempler omfattet af force majeure og hardship er naturkatastrofer, brand, krig, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraft, myndighedspåbud, sygdomsudbrud, sundhedskriser, epidemier, pandemier, strejke eller produktionsforstyrrelser hos leverandører, hvor Sælger ikke kan holdes ansvarlig. 

Det påhviler Sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette Kunden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor.  

Tvister

Enhver uoverensstemmelse mellem Sælger og Kunden skal afgøres efter dansk ret og skal i første instans indbringes for Sø- og Handelsretten, subsidiært Sælgers hjemting.

Sidst opdateret 19/2-2022.

Vi er klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?Ring til os

Tlf. 61101121